Pakalpojumi / Ēdināšanas pabalsts izglītojamiem privātajā izglītības iestādē

Ēdināšanas pabalsts izglītojamiem privātajā izglītības iestādē

Ēdināšanas pabalstu izglītojamiem, kuri izglītību apgūst privātajā izglītības iestādē piešķir izglītojamiem, kuri klātienē apgūst pirmsskolas izglītības vai pamatizglītības programmu Valmieras novada administratīvajā teritorijā privātajā izglītības iestādē.

Ēdināšanas pabalsta apmērs:

100 % apmērā bērniem ar invaliditāti:

– pirmsskolas vecuma bērniem visām ēdienreizēm (bet ne vairāk kā 2,50 euro dienā);

– 1.–4. klašu izglītojamiem pusdienām (bet ne vairāk kā 2 euro dienā);

– 5.–9. klašu izglītojamajiem pusdienām (bet ne vairāk kā 3 euro dienā).

 

50 % apmērā bērniem no daudzbērnu ģimenes:

– visām ēdienreizēm, apgūstot pirmsskolas izglītības programmu (bet ne vairāk kā 1,25 euro dienā);

– 1.–4. klašu izglītojamiem pusdienām (bet ne vairāk kā 1 euro dienā);

– 5.–9. klašu izglītojamajiem pusdienām (bet ne vairāk kā 1,50 euro dienā).

! Izglītojamais vienlaicīgi nevar saņemt vairākus atvieglojumus.

Ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķir Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde, pamatojoties uz izglītojamā vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegumu. Papildus jāuzrāda Goda ģimenes apliecība, ja pieprasa atvieglojumu bērnam no daudzbērnu ģimenes. Sūtot dokumentus e-pastā, tiem jābūt elektroniski parakstītiem.

AKTUĀLI E-adreses lietotājiem! Saziņai ar Sociālo lietu pārvaldi izmantojiet savu e-adresi, kā ziņojuma adresātu izvēloties “Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde” un pievienojot ieskenētu aizpildītu iesnieguma veidlapu un citus nepieciešamos dokumentus.

Ēdināšanas pabalstu piešķir no dienas, kad Sociālo lietu pārvalde pieņēmusi lēmumu par tā piešķiršanu un izmaksā reizi mēnesī vecākam vai likumiskajam pārstāvim 10 darba dienu laikā pēc tam, kad iesniegts rēķins par iepriekšējā mēnesī saņemto ēdināšanas pakalpojumu un maksājuma dokuments par tā apmaksu.
Pakalpojuma apraksts šeit
Iesnieguma veidlapa šeit

Informācija aktualizēta 28.05.2024.