Pakalpojumi / Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu tiesiskuma izvērtēšana un ziņu anulēšana, ja zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo telpu vai persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.