Pakalpojumi / AKTUĀLI – elektroniska pakalpojuma pieprasīšana

AKTUĀLI – elektroniska pakalpojuma pieprasīšana

Vienmēr, kad nepieciešams nodot fiziskas personas datus, komercinformāciju vai citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot e-adresi (informatīvs materiāls, kā izveidot un lietot e-adresi).

UZMANĪBU! Ja Jums jau ir izveidota e-adrese, piesakiet zemāk minētos pakalpojumus, izmantojot elektroniskās iesniegumu formas – attiecīgā pakalpojuma aprakstā izvēlieties E-pakalpojums iestādes mājas lapā, izdariet izvēli logā Izvēlieties veidlapu, aizpildiet iesniegumu un elektroniski parakstītu nosūtiet uz iestādes e-adresi.

Bērna reģistrēšana rindā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē

Pabalsts daudzbērnu ģimenei mācību piederumu iegādei

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei

Vispārizglītojošās izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei

Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšanai (gan fiziskām, gan juridiskām personām)

 * * *

Oficiālā elektroniskā adrese (e-adrese) ir veids, kādā privātpersonas, izmantojot portālā Latvija.lv izveidotu kontu (pastkastīti), var veikt oficiālu saraksti ar valsts un pašvaldības iestādēm. Lai nosūtītu vēstuli iestādei, jāzina tikai tās nosaukums, savukārt iestādes var rakstīt privātpersonai, zinot tās personas kodu.

Ja izveidota e-adrese, valsts iestādēm ir pienākums personai vēstules sūtīt uz e-adresi – vēstules adresāts tās varēs izlasīt un vajadzības gadījumā atbildēt no jebkuras vietas, kur ir internets un iespēja autentificēties ar kādu kvalificētu identifikācijas līdzekli: e-paraksts mobileeParaksts, eIDE-adrese atrisina būtiskus jautājumus, piemēram, personām bieži atšķiras deklarētā un reālā dzīvesvieta, tāpat liels skaits valstspiederīgo uzturas ārvalstīs. Ņemot vērā, ka ne visur nodrošināta vides pieejamība, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pateicoties e-adresei, saziņa ar valsti vai pašvaldību kļūst ērtāka.

NODERĪGI:

  • Par to, kuru e-identitātes identificešanas rīku izvēlēties, lai iegūtu e-parakstu, lasiet šeit
  • Kā pieteikties eParaksts mobile lasi šeit
  • Uzziniet vairāk par dokumentu elektroniskas parakstīšanas iespējām ar eIDeParaksts vai eParakstsmobile
  • Plašāka informācija par kvalificētiem e-paraksta rīkiem un elektronisku dokumentu atvēršanu un pārbaudi, norādot pārbaudes vietni, vairāk lasiet šeit
  • Par elektronisku dokumentu atvēršanu un pārbaudi, izmantojot citu valstu elektroniskā paraksta rīkus, norādot pārbaudes vietni, lasiet šeit