Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 23.02.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 23.02.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2023.gada 23.februārī plkst.9.00, Raiņa ielā 14 (3.stāvā, 301.telpā), Valmierā, Valmieras novadā.

Domes sēdes 23.02.2023. protokols

Domes sēdē izskatāmo saistošo noteikumu projekti: šeit.

Domes sēžu tiešraides un audiovizuālie ieraksti: šeit.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.Darba kārtības punktsZiņotājiPieņemtais lēmums
1xPar papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībāJānis BaiksPieņemts
2xPar darba kārtību kopumāJānis BaiksPieņemts
365Par Ziemeļvidzemes pamatskolas pievienošanu Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – attīstības centramIveta PāžePieņemts
466Par atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijas dalībai projektā “Jaunu metožu un pieeju skolām koprade”
Pielikums
Iveta PāžePieņemts
567Par Valmieras Sporta skolas Attīstības plāna 2023.-2026.gadam apstiprināšanu
Pielikums -Attīstības plāns
Iveta PāžePieņemts
668Par Brenguļu sākumskolas pievienošanu Trikātas pamatskolaiSandra PurmalePieņemts
769Par Matīšu pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” pievienošanu Matīšu pamatskolaiSandra PurmalePieņemts
870Par finansiālu atbalstu Eiropas Jauniešu Parlamenta Latvija 35.reģionālās sesijas rīkošanaiSandra PurmalePieņemts
971Par finansējuma piešķiršanu Erasmus+ programmas jauniešu apmaiņas mobilitātes īstenošanaiDaina RozePieņemts
1072Par Valmieras novada jauniešu projektu konkursa nolikuma un projektu konkursa vērtēšanas komisijas apstiprināšanu

Pielikums – Nolikums
Daina RozePieņemts
1173Par apbalvojumiem sportāRihards ZaltePieņemts
1274Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras novada Sporta pārvalde” nolikumā

Lēmuma Nr.268 konsolidētā versija – Nolikums
Rihards ZaltePieņemts
1375Par iestādes “Valmieras novada Sporta pārvalde” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu

Pielikums
Rihards ZaltePieņemts
1476Par finansiālu atbalstu dalībai Pasaules čempionātā

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
Rihards ZaltePieņemts
1577Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības iestādes “Sociālās aprūpes centrs “Lode”” nolikumā

Pielikums – Nolikums
Kaija MuceniecePieņemts
1678Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novadā, daļai, lai grozītu Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada)

Pielikums
Dace ElbretePieņemts
1779Par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamā īpašuma “Vecvilklauži” Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9631 001 0070

Pielikums

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
Evija NaglePieņemts
1880Par Valmieras novada deputāta deleģējumu dalībai pilotprojektā – iniciatīvā “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām”Evija NaglePieņemts
1981Par Valmieras novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2030.gadam apstiprināšanu

Pielikums – Rīcības plāns
Līga BieziņaPieņemts
2082Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 24.02.2022. lēmumā Nr.195 (protokols Nr.4, 90.§) “Par Valmieras novada Inovāciju atbalsta programmas “ZĪLE” nolikuma apstiprināšanu”

Lēmuma Nr.195 konsolidētā versija
Ilze EglājaPieņemts
2183Par inovāciju atbalsta programmas “ZĪLE” konkursa komisijas apstiprināšanuIlze EglājaPieņemts
2284Par pilnvarojumu biedrībai “Vaidavas ezera pārvalde”Evija OzolaPieņemts
2385Par precizējumiem 31.01.2023. saistošajos noteikumos Nr.86 “Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Valmieras novadā”

Saistošo noteikumu Nr.86 Precizētā redakcija
Saistošo noteikumu Nr.86 Paskaidrojuma raksts
Līga ZvirbulePieņemts
2486Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr.11 (protokols Nr.2, 12.§) “Par Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu”

2.pielikums
3.pielikums
8.pielikums
Lēmuma Nr.11 konsolidētā versija
Evija StračinskaPieņemts
2587Par izcērtamās koksnes zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9656 004 0036 atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšPieņemts
2688Par izcērtamās koksnes zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9694 002 0196 atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšPieņemts
2789Par izcērtamās koksnes zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9694 002 0197 atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšPieņemts
2890Par izcērtamās koksnes zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9656 002 0060 atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšPieņemts
2991Par izcērtamās koksnes zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 9694 005 0097 un 9694 005 0098, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšPieņemts
30xPar Valmieras novada pašvaldības domes 26.08.2021. lēmuma Nr.219 (protokols Nr.9, 8.§) “Par nekustamā īpašumu – zemes gabala Avotu ielā 16, Rubenē, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā atsavināšanas ierosināšanu” atcelšanu ATLIKT UZ MARTA SĒDĒMGints BērtiņšAtlikts
3192Par koksnes nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšPieņemts
3293Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības 28.07.2022. lēmumā Nr.484 (protokols Nr.14, 38.§) “Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 9601 009 0084 un 9601 009 0083 atsavināšanu”

Lēmuma Nr.484 konsolidētā versija

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
Gints BērtiņšPieņemts
3394Par izīrēta divistabu dzīvokļa Uzvaras ielā 11-7, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
Gints BērtiņšPieņemts
3495Par izīrēta divistabu dzīvokļa Sporta ielā 2-26, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
Gints BērtiņšPieņemts
3596Par neizīrēta trīsistabu dzīvokļa Tirgus ielā 3-28, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints BērtiņšPieņemts
3697Par neizīrēta trīsistabu dzīvokļa Miera ielā 8-15, Sedā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums

2.pielikums
3.pielikums
Gints BērtiņšPieņemts
3798Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
Olga OzolaPieņemts
3899Par Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pieaugušo neformālās izglītības kursu izmaksu apstiprināšanu

Pielikums
Ieva VērzemniecePieņemts
391001.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” Attīstības plāna 2023. – 2025.gadam apstiprināšanu

Pielikums – Attīstības plāns
Guna ZvirgzdaPieņemts
401012.PAPILDU JAUTĀJUMS Par dalību projektu atklātajā konkursā “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursiem Valmieras novada ūdenstilpēs”Evija OzolaPieņemts
411023.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Vidi degradējošo ēku un būvju apzināšanas komisijas sastāvā

Lēmuma Nr.582 konsolidētā versija
Olga OzolaPieņemts
421034.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 14.10.2021. lēmumā Nr.426 (protokols Nr.13, 31.§) “Par Valmieras novada pašvaldības apvienību pārvalžu Iepirkuma komisijas un nolikuma apstiprināšanu”

Lēmuma Nr.426 konsolidētā versija
Olga OzolaPieņemts
431045.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 30.06.2022. lēmumā Nr.420 (protokols Nr.12, 39.§) “Par Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”

Lēmuma Nr.420 konsolidētā versija
Inta ŠtefenbergaPieņemts
441056.PAPILDU JAUTĀJUMS Par sadarbības līguma slēgšanu starp Valmieras novada pašvaldību un Ukrainas sabiedrisko organizāciju “Ukrainas mazo pilsētu asociācija”

Pielikums
Baiba TūtinaPieņemts
451067.PAPILDU JAUTĀJUMS Par projekta iesniegumu “Ukrainas vietējās pašpārvaldes attīstības un kapacitātes stiprināšanas veicināšana ceļā uz integrāciju Eiropā karastāvokļa apstākļos un pēc tās”Evija NaglePieņemts

Domes lēmumu projekti:

Nr. p.k.NosaukumsDokumentu projektiZiņotājiSēdes, kurās plānots izskatīt projektu
1Par apbalvojumiem sportāLēmuma projekts  Rihards Zalte Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
2Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras novada Sporta pārvalde” nolikumā Lēmuma projekts
Nolikums – konsolidēts 
Rihards Zalte Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
3Par iestādes “Valmieras novada Sporta pārvalde” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu Lēmuma projekts  
Pielikums
Rihards Zalte Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
4Par finansiālu atbalstu dalībai Pasaules čempionātā Lēmuma projekts  Rihards ZalteKomiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
5Par pilnvarojumu biedrībai “Vaidavas ezera pārvalde”Lēmuma projekts
 Evija OzolaKomiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
6Par Valmieras Sporta skolas Attīstības plāna 2023.-2026.gadam apstiprināšanu Lēmuma projekts
Pielikums 
Iveta Pāže Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
7Par Valmieras novada jauniešu projektu konkursa nolikuma un projektu konkursa vērtēšanas komisijas apstiprināšanu Lēmuma projekts
Pielikums  
Daina Roze Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
8Par finansējuma piešķiršanu Erasmus+ programmas jauniešu apmaiņas mobilitātes īstenošanai Lēmuma projekts  Daina Roze Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
9Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības iestādes “Sociālās aprūpes centrs “Lode”” nolikumā Lēmuma projekts  
Nolikums – konsolidēts
Kaija Muceniece Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
10Par Brenguļu sākumskolas likvidāciju Lēmuma projekts  Sandra Purmale Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
11Par Matīšu pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” likvidāciju Lēmuma projekts  Sandra Purmale Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
12Par Ziemeļvidzemes pamatskolas pievienošanu Valmieras Gaujas krasta vidusskolai – attīstības centramLēmuma projekts  Iveta Pāže Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
13Par Valmieras novada pašvaldības iestādes “Sociālās aprūpes centrs “Lode”” struktūras apstiprināšanu Lēmuma projekts  
Pielikums
Kaija Muceniece Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
14Par finansiālu atbalstu Eiropas Jauniešu Parlamenta Latvija 35.reģionālās sesijas  rīkošanai Lēmuma projekts  Sandra Purmale Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
15Par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamā īpašuma “Vecvilklauži” Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9631 001 0070 Lēmuma projekts  Evija Nagle Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
16Par Valmieras novada deputāta deleģējumu dalībai pilotprojektā- iniciatīvu “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām” Lēmuma projekts  Evija Nagle Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
17Par atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijas dalībai projektā “Jaunu metožu un pieeju skolām koprade” Lēmuma projekts Pielikums Iveta Pāže Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
18Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novadā, daļai, lai grozītu Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada) Lēmuma projekts  Dace Elbrete Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
19Par Valmieras novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2030.gadam apstiprināšanu Lēmuma projekts
Pielikums  
Līga Bieziņa Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
20Par izcērtamās koksnes zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9656 004 0036 atkārtotu nodošanu atsavināšanai Lēmuma projekts 1.pielikums
2.pielikums 
Gints Bērtiņš Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
21Par izcērtamās koksnes zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9694 002 0196 atkārtotu nodošanu atsavināšanai Lēmuma projekts
1.pielikums
2.pielikums  
Gints Bērtiņš Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
22Par izcērtamās koksnes zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9694 002 0197 atkārtotu nodošanu atsavināšanai Lēmuma projekts 1.pielikums
2.pielikums   
Gints Bērtiņš  Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
23Par izcērtamās koksnes zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9656 002 0060 atkārtotu nodošanu atsavināšanai Lēmuma projekts 1.pielikums
2.pielikums   
 Gints Bērtiņš Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
24Par Valmieras novada pašvaldības domes 26.08.2021. lēmuma Nr.219 (protokols Nr.9, 8.§) “Par nekustamā īpašuma – zemes gabala Avotu ielā 16, Rubenē, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā atsavināšanas ierosināšanu” atcelšanu Lēmuma projekts  Gints Bērtiņš Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
25Par koksnes nodošanu atsavināšanai  Lēmuma projekts 1.pielikums
2.pielikums   
Gints Bērtiņš  Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
26Par izcērtamās koksnes zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 9694 005 0097 un 9694 005 0098, atkārtotu nodošanu atsavināšanai Lēmuma projekts 1.pielikums
2.pielikums  
Gints Bērtiņš  Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
27Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības 28.07.2022. lēmumā Nr.484 (protokols Nr.14, 38.§) “Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 9601 009 0084 un 9601 009 0083 atsavināšanu” Lēmuma projekts
Konsolidētā versija lēmumam Nr.484
Gints Bērtiņš  Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
28 Par izīrēta divistabu dzīvokļa Uzvaras ielā 11-7, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanaiLēmuma projekts Gints Bērtiņš  Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
29Par izīrēta divistabu dzīvokļa Sporta ielā 2-26, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanaiLēmuma projekts Gints Bērtiņš  Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
30Par neizīrēta trīsistabu dzīvokļa Tirgus ielā 3-28, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai Lēmuma projekts Gints Bērtiņš  Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
31Par neizīrēta trīsistabu dzīvokļa Miera ielā 8-15, Sedā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai Lēmuma projekts  Gints Bērtiņš  Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
32Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu Lēmuma projekts  
Pielikums
Olga Ozola Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
33Par Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pieaugušo neformālās izglītības kursu izmaksu apstiprināšanu Lēmuma projekts  Iveta Pāže Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
34Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr.11 (protokols Nr.2, 12.§) “Par Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” Lēmuma projekts  Evija Stračinska Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
351.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” Attīstības plāna 2023. – 2025.gadam apstiprināšanu Lēmuma projekts  
Pielikums
Iveta Pāže Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
362.PAPILDU JAUTĀJUMS Par dalību projektu atklātajā konkursā “Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursiem Valmieras novada ūdenstilpēs” Lēmuma projekts  Evija Ozola Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
373.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Vidi degradējošo ēku un būvju apzināšanas komisijas sastāvāLēmuma projekts  
Konsolidētā versija
Olga Ozola Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
38 4.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 30.06.2022. lēmumā Nr.420 (protokols Nr.12, 39.§) “Par Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”Lēmuma projekts
Konsolidētā versija  
Inta Štefenberga Komiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.
395.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 14.10.2021. lēmumā Nr.426 (protokols Nr.13, 31.§) “Par Valmieras novada pašvaldības apvienību pārvalžu Iepirkuma komisijas un nolikuma apstiprināšanu”Lēmuma projekts
Konsolidētā versija  
Olga OzolaKomiteju sēdes 16.02.2023.   Domes sēde 23.02.2023.