Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Tēma: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

25.03.2022

Teritorijas labiekārtošana pie grants karjera Sedā

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldībaProjekta indikatīvais īstenošanas termiņš: 01.04.2022.-01.09.2023.Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:23053,65 EURPašvaldības līdzfinansējums:2305,37 EURProjekta mērķis:Radīt kvalitatīvu dzīves un atpūtas vidi Sedas pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem.Projekta aktivitātes:Tiks labiekārtota teritorija pie…

Lasīt vairāk
23.03.2022

Atpūtas vietas izveidošana Skaņākalna parkā

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldībaProjekta indikatīvais īstenošanas termiņš:30.130.11.2023.Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:30000,00 EURPašvaldības līdzfinansējums:13000,00 EURProjekta mērķis:Izveidot jaunu atpūtas vietu Skaņākalna parkāProjekta aktivitātes:Elektrības pieslēguma izveidošana, mobilo ierīču un velosipēdu apkopes stenda uzstādīšana, jaunu…

Lasīt vairāk
23.03.2022

Strenču pilsētas parka teritorijas labiekārtošana, 3.kārta

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldībaFinansēšanas avots: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”Projekta nosaukums: Strenču pilsētas parka teritorijas…

Lasīt vairāk
23.03.2022

Ēveles muižas parka vēsturiskā dīķa ainaviska atvēršana

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldībaProjekta indikatīvais īstenošanas termiņš:20.04.2022. - 5.10.2023.Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:Projekta kopējās izmaksas: 39 373,38 EUR Projekta attiecināmās izmaksas: 30 000 EURPašvaldības līdzfinansējums:12 373,38 EURProjekta mērķis:Labiekārtojot pašvaldības īpašumā esošā…

Lasīt vairāk
22.03.2022

Kokmuižas kompleksa teritorijas labiekārtošana

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldībaProjekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2022. gada 31. novembrisProjekta kopējās attiecināmās izmaksas:30 000,00 EURPašvaldības līdzfinansējums:13 522,90 EURProjekta mērķis:Paplašināt un attīstīt Kokmuižas promenādi, izveidojot gājēju ietvi un iesaistot vietējos iedzīvotājus…

Lasīt vairāk
22.03.2022

Mūrmuižas parka teritorijas labiekārtošana Kauguru pagastā

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldībaProjekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2022.gada 31.novembrisProjekta kopējās izmaksas:79 301,12 EUR no tām kopējās attiecināmās izmaksas 30 000,00 EURPašvaldības līdzfinansējums:52 301,12 EURProjekta mērķis:Attīstīt atpūtas un tūrisma vietu Kauguru pagasta…

Lasīt vairāk
30.08.2021

Dabas takas izveide pie Burtnieka smilšakmens atsegumiem

Projekta iesniedzējs:Burtnieku novada pašvaldībaProjekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2020. gada 30. jūlijs - 2021. gada 7. septembrisProjekta kopējās attiecināmās izmaksas:7955,60 EURPašvaldības līdzfinansējums:3455,60 EURProjekta mērķis:Iedzīvotāju izglītošana par vietējām dabas un kultūras vērtībām, to…

Lasīt vairāk