Kokmuižas kompleksa teritorijas labiekārtošana

Kokmuižas kompleksa teritorijas labiekārtošana

LEADER logo ansamblis
Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2022. gada 31. novembris
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:30 000,00 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:13 522,90 EUR
Projekta mērķis:Paplašināt un attīstīt Kokmuižas promenādi, izveidojot gājēju ietvi un iesaistot vietējos iedzīvotājus teritorijas sakopšanas un uzlabošanas darbos.
Projekta aktivitātes:Kokmuižas promenāde ir ļoti nozīmīga kultūras,  pasākumu (piemēram Kokmuižas svētki) tūrisma un atpūtas vieta Kocēnu pagastā. Bijusī Kocēnu novada dome mērķtiecīgi gan no pašvaldības līdzekļiem, gan piesaistot projektu līdzekļus, labiekārto šo teritoriju, lai to padarītu plašāku, interesantāku un pieejamāku. Lai turpinātu iesākto, 2021. gadā ir izstrādāts projekts gājēju ietves Kokmuižas promenādes izveidei. Gājēju ietve paredzēta publiskai lietošanai kā esošas gājēju promenādes turpinājums gar Kocēnu dīķi. Ietves trase seko esošajam reljefam gar Kocēnu dīķa krasta nogāzi. Paredzēta lietus ūdens noteces organizēšana, kā arī paredzētas izlīdzinātas nogāzes ar esošo grunti un augu zemi apsējot ar daudzgadīgu zālienu. Stāvākajās nogāžu daļās augsnes nostiprinājumam paredzēts preterozijas paklājs. Lai sakoptu vidi pie plānotās gājēju ietves, plānots sadarboties ar Kocēnu skautu vienību un organizēt sakopšanas un labiekārtošanas darbus. Skautiem pašlaik pie ezera blakus plānotajai ietvei ir izveidota atpūtas un aktivitāšu vieta ar bluķiem un ugunskura vietu.
Rezultāti:Izveidojot gājēju ietvi, vietējiem iedzīvotājiem, pagasta viesiem un Kokmuižas svētku apmeklētājiem, tiks radīta jauna pastaigu vieta, kas savieno promenādi ar Kokmuižas pili, paplašinot Kokmuižas kompleksa teritoriju). Projekta īstenošanā tiks iesaistīti vietējie iedzīvotāji un uzņēmēji, kas veicinās arī projekta rezultātu ilgtspēju.
Publicitāte:26.04.2022. LEADER projekti – iespēja pašvaldībai attīstīt Valmieras novada lauku teritorijas
07.07.2022. Izbūvēta gājēju ietve Kokmuižas promenādē
04.10.2022. Aicina uz talku atpūtas vietas izveidei Kokmuižas promenādē
04.10.2022. Talka atpūtas vietas izveidei Kokmuižas promenādē
12.10.2022. Kokmuižas promenādē izveidota atpūtas vieta
12.10.2022. Kokmuižas promenādē izveidota atpūtas vieta