Kokmuižas promenādē izveidota atpūtas vieta

Kokmuižas promenādē Kocēnos izveidota atpūtas vieta

10. oktobrī Kocēnos, Kokmuižas promenādē pie Kocēnu dīķa, piedaloties Kocēnu apvienības pārvaldes darbiniekiem, Kocēnu 38. skautu vienībai un iedzīvotājiem, izveidota un labiekārtota atpūtas vieta, kā arī sakopta apkārtējā teritorija, lai to padarītu vēl pievilcīgāku kā vietējiem iedzīvotājiem, tā arī viesiem.

Kā iepriekš vēstīts, turpinot vēsturiskā Kokmuižas pils kompleksa teritorijas attīstību, šovasar promenādē pie dīķa izbūvēta gājēju ietve. Darbi veikti, Valmieras novada pašvaldībai īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER projektu “Kokmuižas kompleksa teritorijas labiekārtošana”. Projekta mērķis ir ne tikai izbūvēt gājēju ietvi un izveidot atpūtas vietu, bet arī veicināt pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju sadarbību vietējā līmenī, kopā izveidojot vēl vienu skaistu un sakoptu vietu Kokmuižas promenādē. Izvēlētajā vietā līdz šim regulāri savas aktivitātes īstenojusi Kocēnu 38. skautu vienība. Pašvaldībai uzrunājot Kocēnu 38. skautu vienības vadītāju Viesturu Laimīti, rastas sadarbības iespējas, un skautu vienība apliecināja gatavību līdzdarboties. Kopīgi izlemts izveidot atpūtas vietu pie dīķa, ar pašu spēkiem izveidojot koka solus, ugunskura vietu un uzstādot atkritumu urnas.

Lai veicinātu sadarbību ar uzņēmējiem un to iesaisti vietējās aktivitātēs, pašvaldība uzrunāja kokapstrādes uzņēmumu SIA “BYKO-LAT”. Uzņēmums atsaucās lūgumam un nodrošināja nepieciešamos kokmateriālus solu un atkritumu urnu izveidei.

Projekts “Kokmuižas kompleksa teritorijas labiekārtošana” tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, gūstot atbalstu vietējās rīcības grupas “No Salacas līdz Rūjai” izsludinātajā LEADER projektu konkursā. Projekta mērķis ir paplašināt un labiekārtot Kokmuižas promenādi, izveidojot gājēju ietvi, iesaistot vietējos iedzīvotājus un uzņēmējus teritorijas sakopšanas un uzturēšanas darbos. Projekta kopējās izmaksas ir 26 546,35 eiro, kur ELFLA finansējums ir 23 891,71 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 2654,64 eiro.

Fotogalerija šeit.