Mūrmuižas parka teritorijas labiekārtošana Kauguru pagastā

Mūrmuižas parka teritorijas labiekārtošana Kauguru pagastā

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:2022.gada 31.novembris
Projekta kopējās izmaksas:79 301,12 EUR no tām kopējās attiecināmās izmaksas 30 000,00 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:52 301,12 EUR
Projekta mērķis:Attīstīt atpūtas un tūrisma vietu Kauguru pagasta Mūrmuižā, veicot Mūrmuižas parka teritorijas labiekārtošanu.
Projekta aktivitātes:2019. gadā ir izstrādāta Mūrmuižas centra teritorijas labiekārtošanas koncepcija, kur viens no plānotajiem mērķiem ir ainavu parka izveide pie Mūrmuižas ezera.  Projektā plānots īstenot vienu no prioritārajām darbībām, kas nepieciešama ainavu parka izveidei, teritorijas labiekārtošanai, iedzīvotāju un viesu ērtībai. Plānots ierīkot pastaigu taku gar Mūrmuižas ezeru, likvidējot patvaļīgi iestaigātās takas, padarot parka teritoriju pieejamāku un estētiski pievilcīgāku. Lai pastaigu taku un Mūrmuižas centru padarītu pievilcīgāku, parkā plānots izveidot apgaismojumu un izgaismot slūžas. Plānots arī ierīkot ilggadīgos stādījumus un izvietot parka solus.
Rezultāti:Labiekārtota un attīstīta atpūtas un tūrisma vieta Mūrmuižā.
Publicitāte:26.04.2022. LEADER projekti – iespēja pašvaldībai attīstīt Valmieras novada lauku teritorijas
31.10.2022. Tiks uzsākti Mūrmuižas parka labiekārtošanas darbi
02.08.2023. Īstenojot LEADER projektus, labiekārto un attīsta Valmieras novada lauku teritorijas
21.08.2023. Valmieras novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 8 (26)