Strenču pilsētas parka teritorijas labiekārtošana, 3.kārta

Strenču pilsētas parka teritorijas labiekārtošana, 3.kārta

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Finansēšanas avots: Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
Projekta nosaukums: Strenču pilsētas parka teritorijas labiekārtošana, 3.kārta, Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000007
Īstenošanas laiks: 2022.gada aprīlis – 2023.gada maijs
Projekta kopējās izmaksas: Projekta attiecināmās izmaksas      40760,63 EUR LEADER finansējums  15731,97 EUR Pašvaldības līdzfinansējums  25028,66 EUR
Projekta mērķis:  Izbūvēt apgaismojumu Strenču pilsētas parka teritorijā, tādējādi veidojot sakārtotu un kvalitatīvu dzīves vidi, palielinot teritorijas pievilcību un drošu pārvietošanos parka teritorijā, radot priekšnosacījumu tūrisma, kultūras, veselības un citu pakalpojumu piedāvājumam
Projekta aktivitātes:  1. Būvniecība:
1.1. būvuzraudzība,
1.2. būvniecība,
2. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana
Projekta rezultāti:  Sakārtots publiskās infrastruktūras objekts
Projekta publicitāte:    26.04.2022. LEADER projekti – iespēja pašvaldībai attīstīt Valmieras novada lauku teritorijas
19.07.2022. Strenču pilsētas parkā uzsākta apgaismojuma izbūve
06.12.2022. Strenču pilsētas parkā izbūvēts apgaismojums