Strenču pilsētas parkā uzsākta apgaismojuma izbūve

Strenču parks

Turpinot Strenču pilsētas parka labiekārtošanu, uzsākta projekta “Strenču pilsētas parka teritorijas labiekārtošana, 3. kārta” realizācija. Šajā projekta kārtā izbūvēs apgaismojumu Strenču pilsētas parkā. Uzstādīs 21 āra laternu, kas būs aprīkotas ar iespēju ieprogrammēt dimmēšanas grafiku. Tiks ierīkota arī vieta mobilā tālruņa bezvadu uzlādei.

Šobrīd parkā ir uzsākti rakšanas darbi un elektrotīklu ierīkošana. Darbus veic SIA “Woltec”, būvuzraudzība uzticēta SIA “Latvijas Būvuzraugs”.

Projekta iepriekšējās kārtās labiekārtota Strenču pilsētas parka teritorija, uzlabojot un papildinot esošo parka teritorijas infrastruktūru ar labiekārtotiem celiņiem, soliņiem, atkritumu urnām, nelielu bruģētu laukumu pasākumu norisei, karogu mastiem un interaktīviem mūzikas elementiem bērniem.

Realizējot projektu “Strenču pilsētas parka teritorijas labiekārtošana, 3. kārta”, tiks sasniegti projekta mērķi – izbūvēts apgaismojums Strenču pilsētas parka teritorijā, tādējādi veidojot sakārtotu un kvalitatīvu dzīves vidi, palielinot teritorijas pievilcību un drošu pārvietošanos parka teritorijā, radot priekšnosacījumu tūrisma, kultūras, veselības un citu pakalpojumu piedāvājumam.

Projekta rezultātā Strenčos būs sakārtots vēl viens publiskās infrastruktūras objekts. Projektu paredzēts pabeigt līdz 2023. gada pavasarim.

Plānotās projekta kopējās izmaksas ir 40760,63 EUR, no tām attiecināmās izmaksas – 30 000 EUR. 90 % no projekta attiecināmajām izmaksām, t.i. 27000 EUR, līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm