Atpūtas vietas izveidošana Skaņākalna parkā

Atpūtas vietas izveidošana Skaņākalna parkā

LEADER logo ansamblis
Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš:30.130.11.2023.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:30000,00 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums:13000,00 EUR
Projekta mērķis:Izveidot jaunu atpūtas vietu Skaņākalna parkā
Projekta aktivitātes:Elektrības pieslēguma izveidošana, mobilo ierīču un velosipēdu apkopes stenda uzstādīšana, jaunu koka galdu ar soliem iegāde un jauna vides objekta izveidošana
Rezultāti:Elektrības pieslēgums, mobilo ierīču uzlādes vieta, velosipēdu apkopes stends, koka galdi ar soliem un jauns vides objekts.
Publicitāte:26.04.2022. LEADER projekti – iespēja pašvaldībai attīstīt Valmieras novada lauku teritorijas
02.08.2023. Īstenojot LEADER projektus, labiekārto un attīsta Valmieras novada lauku teritorijas
21.08.2023. Valmieras novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 8 (26)