Pakalpojumi / Zemesgrāmatas informācija par izsniegtu nostiprinājuma lūgumu

Zemesgrāmatas informācija par izsniegtu nostiprinājuma lūgumu

Pēc Latvijas Pašvaldību savienības ierosinājuma Tiesu aģentūra, kas nodrošina Zemesgrāmatu elektronisko funkcionalitāti, izveidojusi jaunu bezmaksas pakalpojumu nekustamā īpašuma īpašniekiem – iespēju klātienē uzrakstīt iesniegumu vai portālā www.zemesgramata.lv piereģistrēt e-pasta adresi, uz kuru iesniegšanas brīdī tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā esošu nekustamo īpašumu. Šis pakalpojums ir būtisks krāpniecības novēršanai, kad Zemesgrāmatā tiek iesniegti viltoti nostiprinājuma lūgumi, un nodrošinās, ka īpašnieks, ja būs piereģistrējis sava e-pasta adresi, tūlīt saņems ziņu par iesniegto nostiprinājuma lūgumu. Tas ļaus nekustamā īpašuma īpašniekam nekavējoties informēt Zemesgrāmatu un iespējami ātri vērsties kompetentajās izmeklēšanas iestādēs, novēršot turpmākus prettiesiskus darījumus.

Pakalpojums pieejams arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma īpašniekam nav e-pasta adreses, bet ir kāds uzticams cilvēks, kuram ir e-pasts, jo nekustamā īpašuma īpašnieks klātienē rakstot iesniegumu zemesgrāmatu nodaļā vai Tiesu administrācijā Antonijas ielā 6, Rīgā, var norādīt jebkuru e-pastu, uz kuru tiks nosūtīta informācija par katru iesniegtu nostiprinājuma lūgumu uz īpašumā esošu nekustamo īpašumu, tiklīdz nostiprinājuma lūgums tiks iesniegts Zemesgrāmatā.

Par to, kā pieteikties šim pakalpojumam, lasiet Tiesu administrācijas sagatavotajā pakalpojuma aprakstā.

 

Informācija aktualizēta 09.09.2022.