Pakalpojumi / Vispārizglītojošās izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei

Vispārizglītojošās izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei

Pašvaldības atbalstu piešķir, ja bērna un vismaz viena likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un tā īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmu.

Valmieras novada pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī 2024. gadā vienam skolēnam, kurš apgūst vispārējās vai speciālās izglītības programmu – 92,98 EUR.

Līdzfinansējuma apmērs apstiprināts ar pašvaldības domes lēmumu 2024. gada 20. februārī.

Lai saņemtu atbalstu, bērna likumiskajam pārstāvim ir jāiesniedz pašvaldībā iesniegums, kuram jāpievieno līguma ar izglītības iestādi kopija. Pašvaldība atbalstu izmaksā privātajai izglītības iestādei, pamatojoties uz noslēgto trīspusējo līgumu starp pašvaldību, izglītības iestādi un bērna likumisko pārstāvi.

UZMANĪBU! Ja Jums ir izveidota e-adrese, varat pieteikt šo pakalpojumu, izmantojot e-formu. Atverot zemāk redzamo saiti uz pakalpojuma aprakstu, kontaktu sadaļā izvēlieties “E-pakalpojums iestādes mājas lapā” un, izdarot izvēli logā `Izvēlieties veidlapu`, aizpildiet to, elektroniski parakstiet un nosūtiet uz iestādes e-adresi.

Pakalpojuma apraksts​ šeit.

 

Informācija aktualizēta 23.02.2024.