Pakalpojumi / Vispārizglītojošās izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei

Vispārizglītojošās izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei

Ja Jūsu bērns apgūst vispārējo izglītību privātā izglītības iestādē (turpmāk – Izglītības iestāde), kas atrodas Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kura īsteno licencētas un akreditētas vispārējās vai speciālās izglītības programmas apguvi klātienes formā, Jūs varat pieteikties pašvaldības atbalstam vispārējās izglītības izmaksu segšanai privātā izglītības iestādē.

Pašvaldības atbalsts 2022.gadā vienam izglītojamam, kurš apgūst vispārējās
vai speciālās izglītības programmu privātā izglītības iestādē, ir 80,02 euro mēnesī.

Pašvaldības atbalstu piešķir par izglītojamo, ja izglītojamā un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā.

UZMANĪBU! Ja Jums ir izveidota e-adrese, varat pieteikt šo pakalpojumu, izmantojot e-formu. Atverot zemāk redzamo saiti uz pakalpojuma aprakstu, kontaktu sadaļā izvēlieties “E-pakalpojums iestādes mājas lapā” un, izdarot izvēli logā `Izvēlieties veidlapu`, aizpildiet to, elektroniski parakstiet un nosūtiet uz iestādes e-adresi.

Pakalpojuma apraksts​ šeit.

 

Informācija aktualizēta 24.08.2021.