Pakalpojumi / Pabalsts krīzes situācijā

Pabalsts krīzes situācijā

Lai saņemtu pašvaldības atbalstu krīzes situācijas seku novēršanai vai mazināšanai, viena mēneša laikā pēc krīzes situācijas rašanās Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz iesniegums un krīzes situācijas faktu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu).

Pabalsts krīzes situācijā var tikt izmaksāts atkārtoti, izvērtējot situāciju, kādā nonākusi mājsaimniecība.

Uzziņas sociālo pabalstu jautājumos Valmierā un tās tuvākajā apkārtnē dzīvojošiem Valmieras novada iedzīvotājiem – 64207153 vai 64210690; tālākās novada apdzīvotās vietās dzīvojošām personām (lai vienotos par pieņemšanas vietu un laiku) – 64210688 vai 64268110.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 04.10.2021.