Pakalpojumi / Pabalsts krīzes situācijā

Pabalsts krīzes situācijā

Pabalstu krīzes situācijā piešķir mājsaimniecībai, kura viena mēneša laikā pēc krīzes situācijas rašanās vēršas Pārvaldē ar iesniegumu, norādot nepieciešamā pabalsta apmēru, un dokumentiem, kas apliecina krīzes situāciju, ja tādi ir.

Pabalsta krīzes situācijā apmērs tiek noteikts atbilstoši krīzes situācijas izvērtējumam, nepārsniedzot valstī noteiktās trīs minimālās darba algas.

Pabalsts krīzes situācijā ir vienreizējs, bet var tikt izmaksāts atkārtoti, izvērtējot situāciju, kādā nonākusi mājsaimniecība.

Uzziņas sociālo pabalstu jautājumos Valmierā un tās tuvākajā apkārtnē dzīvojošiem Valmieras novada iedzīvotājiem – 64207153.

Sociālo darbinieku kontakti novada pilsētās un pagastos šeit.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 09.01.2024.