Pakalpojumi / Vienošanās par ceļu un ceļa aizsargjoslu aizsardzību, veicot mežizstrādes darbus

Vienošanās par ceļu un ceļa aizsargjoslu aizsardzību, veicot mežizstrādes darbus

Mežistrādes transportlīdzekļu (kokmateriālu transportēšanai) turētājiem un smagsvara kravas pārvadātājiem ar kravas transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 10 tonnas, pārvadājumu ceļa posms un tā izmantošanas ilgums jāsaskaņo ar pašvaldības attiecīgās apvienības pārvaldes vadītāju.

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit

Iesnieguma veidlapa ar pielikumiem šeit

 

Informācija aktualizēta 28.05.2024.