Pakalpojumi / Valmieras novada iedzīvotājiem pieejams bezmaksas atbalsta tālrunis 8484

Valmieras novada iedzīvotājiem pieejams bezmaksas atbalsta tālrunis 8484

Ja nepieciešama operatīva reaģēšana vai saimniecisks risinājums

(dežurants palīdzēs noskaidrot, kur jāvēršas attiecīgajā problēmjautājumā)