Pakalpojumi / Transportlīdzekļa iebraukšanas un novietošanas atļaujas saņemšana

Transportlīdzekļa iebraukšanas un novietošanas atļaujas saņemšana

Valmieras nopvada pašvaldība izsniedz bezmaksas transportlīdzekļa iebraukšanas un stāvēšanas atļaujas saskaņā ar 30.12.2021. Valmieras novada pašvaldības domē apstiprināto Kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība izsniedz atļaujas iebraukt un/vai novietot transportlīdzekli stāvēšanai teritorijā, kur transportlīdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm.

Līdz kārtējā gada 15.decembrim pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā tiek izgatavots noteiktais atļauju skaits. Atļaujas pret parakstu tiek izsniegtas attiecīgās iestādes vadītājam vai attiecīgās ēkas telpu grupas nomniekam.

 

Informācija aktualizēta 13.01.2023.