Pakalpojumi / Transportlīdzekļa iebraukšanas un novietošanas atļaujas saņemšana

Transportlīdzekļa iebraukšanas un novietošanas atļaujas saņemšana

Valmieras novada pašvaldība izsniedz bezmaksas transportlīdzekļa iebraukšanas un stāvēšanas atļaujas saskaņā ar 30.12.2021. Valmieras novada pašvaldības domē apstiprināto Kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība izsniedz atļaujas iebraukt un/vai novietot transportlīdzekli stāvēšanai teritorijā, kur transportlīdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm.

Pakalpojums paredz šādu atļauju  izsniegšanu pašvaldības transportlīdzekļiem darba pienākumu veikšanai; atkritumu apsaimniekošanas organizācijas transportlīdzekļiem pakalpojumu sniegšanai; pašvaldības iestāžu transportlīdzekļiem pie ēkām, kurās tās atrodas; transportlīdzekļiem pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodrošināšanai vai pašvaldības īpašumā atrodošās ēkas telpu grupas nomnieku transportlīdzekļiem.

Līdz kārtējā gada 15.decembrim pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā tiek izgatavots noteiktais atļauju skaits, kas pret parakstu tiek izsniegtas attiecīgās iestādes vadītājam vai attiecīgās ēkas telpu grupas nomniekam.

Jebkuram citam transportlīdzekļa īpašniekam pašvaldībā pieejami vairāki bez maksas izmantojami stāvlaukumi, respektīvi, atļaujas nav nepieciešamas.