Pakalpojumi / Mājdzīvnieka reģistrācijas kārtība

Mājdzīvnieka reģistrācijas kārtība

Kopš 2022. gada 1. jūlija mājdzīvnieku reģistrēt datubāzē drīkst tikai praktizējošs veterinārārsts. Tikai veterinārārsts reģistrē ziņas par mikročipēšanu un pases izsniegšanu. Turpmākos notikumus, piemēram, saimnieka maiņu, vai papildu kontaktinformāciju (izņemot veterinārmedicīnisko darbību apliecinājumus) Lauksaimniecības datu centrā var reģistrēt dzīvnieka īpašnieks. Šāds komplekss pakalpojums nodrošina to, ka suņi, kas tiek apzīmēti ar mikroshēmu, nekavējoties tiek reģistrēti datubāzē.

Pirms gada ieviestā suņu reģistrācijas sistēma, kas nosaka, ka vienlaikus ar mikročipēšanu veterinārārstam ir pienākums suni reģistrēt Lauksaimniecības datu centra (LDC) reģistrā, ir pierādījusi savu efektivitāti. Pateicoties šai kārtībai, pazudušie dzīvnieki ātrāk atgriežas mājās, ir samazinājies dzīvnieku īpatsvars, kuri apzīmēti ar mikročipu, bet nav reģistrēti datubāzē, līdz ar to pazušanas gadījumā nav iespējams atrast saimnieku.

Kaķa vai istabas seska apzīmēšana ar mikroshēmu un reģistrēšana datubāzē ir īpašnieka (turētāja) izvēle, ja vien dzīvnieks netiek izvests ārpus Latvijas (ceļojumā, dalībai izstādēs u. c.).

Valmieras novada administratīvajā teritorijā izmaiņas informācijā par reģistrētu mājdzīvnieku (īpašnieka (turētāja) maiņa; turēšanas vietas maiņa; dzīvnieka pazušana/atrašana/nāve) īpašnieks vai iepriekšējais īpašnieks īpašnieka maiņas gadījumā Datubāzē reģistrē 10 dienu laikā pēc izmaiņu notikšanas vienā no šādiem veidiem:
  • Valmieras novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros;
  • valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
  • pie praktizējoša veterinārārsta;
  • Lauksaimniecības datu centrā.

Plašāka informācija Lauksaimniecības datu centra mājaslapā.

Mājdzīvnieku īpašnieks (turētājs):

  • nodrošina, lai kaķim, atrodoties ārpus īpašnieka (turētāja) valdījumā (turējumā) pilsētās un ciemos esošās teritorijas, būtu kakla siksna, kupēts auss galiņš vai pēc mikroshēmas implantēšanas nodrošināta tā reģistrācija un informācijas aktualizēšana Datubāzē;
  • pēc mājdzīvnieka pazušanas nekavējoties par to ziņo Valmieras novada dzīvnieku patversmei vai Valmieras novada pašvaldības policijas Operatīvās informācijas centram pa tālruni 8484 vai e-pastā ;
  • nebaro mājdzīvnieku daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpās;
  • nepieļauj, ka mājdzīvnieks rada netīrību dzīvojamo māju koplietošanas telpās, sabiedriskās telpās, arī novada publiskajās vietās;
  • pēc novada pašvaldības policijas pieprasījuma uzrāda mājdzīvnieku, tā turēšanas vietu, pasi, vakcinācijas apliecību vai citus dokumentus, saistītus ar mājdzīvnieku.

Informācija aktualizēta 05.09.2023.