Pakalpojumi / Mājas dzīvnieka reģistrācijas kārtība

Mājas dzīvnieka reģistrācijas kārtība

Valmieras novada pašvaldības 24.02.2022. saistošie noteikumi Nr.38 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras novadā” nosaka, ka pašvaldības administratīvajā teritorijā mājas dzīvnieki ir jāreģistrē Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Mājas dzīvnieka, ja tam ir implantēta pasīva lasāmrežīma radiofrekvences identifikācijas ierīce (turpmāk – mikroshēma), pirmreizējo reģistrēšanu Mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē (turpmāk – Datubāze) tā īpašnieks veic pie praktizējoša veterinārārsta.

Valmieras novada administratīvajā teritorijā izmaiņas informācijā par reģistrētu mājas dzīvnieku (dzīvnieka īpašnieka vai turētāja maiņa; turēšanas vietas maiņa; dzīvnieka pazušana vai atrašana; dzīvnieka nāve) dzīvnieka īpašnieks vai iepriekšējais īpašnieks īpašnieka maiņas gadījumā Datubāzē reģistrē 10 dienu laikā pēc izmaiņu notikšanas vienā no šādiem veidiem:
  • Valmieras novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros;
  • valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
  • pie praktizējoša veterinārārsta;
  • Lauksaimniecības datu centrā.

Plašāka informācija Lauksaimniecības datu centra mājaslapā.

Mājas dzīvnieku īpašnieks (turētājs):

  • nodrošina mājas dzīvnieka (suņa) reģistrēšanu Datubāzē un informācijas atjaunošanu;
  • nodrošina, lai mājas dzīvniekam (kaķim), atrodoties ārpus tā īpašnieka (turētāja) valdījumā vai turējumā pilsētās un ciemos esošās teritorijas, būtu kakla siksna, kupēts auss galiņš vai pēc mikroshēmas implantēšanas nodrošināta tā reģistrācija un informācijas aktualizēšana Datubāzē;
  • pēc mājas dzīvnieka pazušanas konstatēšanas nekavējoties par to ziņo Valmieras novada dzīvnieku patversmei vai Valmieras novada pašvaldības policijas Operatīvās informācijas centram pa tālruni 8484 vai e-pastā oic@valmierasnovads.lv;
  • nebaro mājas dzīvnieku daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpās;
  • nepieļauj, ka mājas dzīvnieks rada netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un sabiedrisko ēku telpās, kā arī Valmieras novada publiskajās vietās;
  • pēc Valmieras novada pašvaldības policijas pieprasījuma uzrāda mājas dzīvnieku, tā turēšanas vietu, pasi, vakcinācijas apliecību vai citus dokumentus, kas saistīti ar mājas dzīvnieku.

Informācija aktualizēta 20.05.2022.