Pakalpojumi / Suņa īpašnieka pienākumi

Suņa īpašnieka pienākumi

Ar suņa īpašnieka pienākumiem varat iepazīties 04.04.2006. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”.

Ikdienā, piemēram, vedot suni pastaigā, vērts ielāgot:

 • ja suns atrodas ārpus tā īpašnieka teritorijas, sunim jābūt uzliktai kaklasiksnai vai citam aksesuāram, piemēram, iemauktiņiem, bet bīstamam sunim jābūt arī sarkanai atšķirības lentei, ar ko apzīmē bīstamu suni;
 • Valmieras novada pilsētu un ciemu zaļajā zonā un mežā, ārpus norobežotās teritorijas, suns var atrasties bez pavadas īpašnieka (turētāja) uzraudzībā un redzeslokā, kādā īpašnieks (turētājs) spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību, izņemot zemāk minētajās teritorijās:

  1) bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;

  2) izglītības iestāžu teritorijās;

  3) stadionos un sporta laukumos;

  4) publiskos dārzos, parkos, skvēros, kapsētās;

  5) brīvdabas estrādēs;

  6) vietās, kur tas aizliegts ar speciālām zīmēm (piktogrammām) vai aizliegums noteikts normatīvajos aktos.

Dzīvnieku labturības prasību ievērošanu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests, kā arī valsts un pašvaldības policija.

Pašvaldības policija, konstatējot administratīvo pārkāpumu, uzsāk lietvedību un sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu, savukārt gadījumus, kad dzīvnieks kādai personai nodarījis vidēji smagus vai smagus miesas bojājumus, izvērtē Valsts policija.