Pakalpojumi / Suņa īpašnieka pienākumi

Suņa īpašnieka pienākumi

Ar suņa īpašnieka pienākumiem var iepazīties 25.06.2024. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr.411 “Mājas (istabas) dzīvnieku labturības un aizsardzības noteikumi”.

Ikdienā, piemēram, vedot suni pastaigā, vērts ielāgot:

 • Ja suns, izņemot medību šķirnes suņus medību laikā vai suņus, kuru izmanto darbam vai dienesta pienākumu pildīšanai, atrodas ārpus īpašnieka teritorijas:

  – tam ir uzlikta kaklasiksna, iemaukti vai cits šo noteikumu 9. punktā minētais aksesuārs;

  – to ved pie pavadas, izņemot suņu specializētajā pastaigu laukumā un pilsētu un ciemu publiskajās vietās, kurās tas ir atļauts saskaņā ar attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem;

  – tas ir ievietots pārvietošanai piemērotā somā, konteinerā vai būrī, ja attiecīgās pašvaldības administratīvā teritorija nav minēta kā vieta, kurā atļauts atrasties ar suni vai atrasties ar suni bez pavadas;

  – nekavējoties pēc suņa defekācijas savāc tā ekskrementus;

 • Valmieras novada pilsētu un ciemu zaļajā zonā un mežā, ārpus norobežotās teritorijas, suns var atrasties bez pavadas īpašnieka (turētāja) uzraudzībā un redzeslokā, kādā īpašnieks (turētājs) spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību, izņemot zemāk minētajās teritorijās:

  1) bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;

  2) izglītības iestāžu teritorijās;

  3) stadionos un sporta laukumos;

  4) publiskos dārzos, parkos, skvēros, kapsētās;

  5) brīvdabas estrādēs;

  6) vietās, kur tas aizliegts ar speciālām zīmēm (piktogrammām) vai aizliegums noteikts normatīvajos aktos.

Dzīvnieku labturības prasību ievērošanu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests, kā arī valsts un pašvaldības policija.

Pašvaldības policija, konstatējot administratīvo pārkāpumu, uzsāk lietvedību un sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu, savukārt gadījumus, kad dzīvnieks kādai personai nodarījis vidēji smagus vai smagus miesas bojājumus, izvērtē Valsts policija.

 

Informācija aktualizēta 04.07.2024.