Pakalpojumi / Strenču kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādis

Strenču kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādis

Strenču kultūras centra maksas pakalpojumi (5. pielikums Valmieras novada domes 24.08.2022. lēmumam Nr. 521 (Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 27.07.2023. lēmumu Nr.361)

 

Informācija aktualizēta 09.08.2023.