Pakalpojumi / Stipendijas studējošajiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu

Stipendijas studējošajiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu

Pašvaldības 27.12.2018. saistošie noteikumi Nr.317 nosaka kārtību, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros piešķir stipendijas studentiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu.

Ar šiem saistošajiem noteikumiem var iepazīties šeit

 

Informācija aktualizēta 17.07.2019.