Pakalpojumi / Stipendijas studējošajiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu

Stipendijas studējošajiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu

Pašvaldības 28.12.2023. saistošie noteikumi Nr.111 nosaka kārtību, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros piešķir un izmaksā stipendijas studentiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu.

Ar šiem saistošajiem noteikumiem var iepazīties šeit

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.