Pakalpojumi / Specializētās darbnīcas pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Specializētās darbnīcas pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Specializētās darbnīcas pakalpojums nodrošina prasmes veicinošas aktivitātes un speciālistu atbalstu personām ar funkcionāliem traucējumiem, kas ietver:

– klienta nodarbinātības interešu un iemaņu novērtēšanu – atbilstoši vajadzībai;

– darba iemaņu apguvi;

– individuālās vai grupu nodarbības sociālā rehabilitētāja vadībā;

– sociālā darbinieka individuālās konsultācijas;

– klientu informēšanas un izglītošanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai;

– brīvā laika pasākumus.

 

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit.

 

Informācija aktualizēta 05.01.2024.