Pakalpojumi / Speciālistu pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Speciālistu pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros ir pieejami speciālistu sniegti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šie pakalpojumi ietver konsultācijas un nodarbības, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un sociālo funkcionēšanu, jaunu pamatprasmju, iemaņu apguvi, izglītojošu atbalsta sistēmu un psihosociālu atbalstu.

Pakalpojuma apraksts šeit.

 

Informācija aktualizēta 05.01.2024.