Pakalpojumi / Speciālistu pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Speciālistu pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Speciālistu pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina konsultācijas un nodarbības, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un sociālo funkcionēšanu, jaunu pamatprasmju, iemaņu apguvi, izglītojošu atbalsta sistēmu un psihosociālu atbalstu.

Pakalpojuma apraksts šeit.

 

Informācija aktualizēta 20.06.2022.