Pakalpojumi / Sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem 2024.gadā

Sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem 2024.gadā

Saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības 26.10.2023 saistošajiem noteikumiem Nr. 105 ģimenes ar bērniem var saņemt šādus pakalpojumus:

Sociālā darbinieka konsultācijas:

 • bērnu aprūpes un audzināšanas jautājumos;
 • bērnu un pusaudžu uzvedības problēmu gadījumos;
 • par bērnu vecumam atbilstošu disciplinēšanu;
 • sadzīviska rakstura un cita veida problēmu risināšanai;
 • par iespējām sevi un savus ģimenes locekļus pasargāt no vardarbības;
 • kā saņemt rehabilitācijas pakalpojumu saistībā ar dažāda veida atkarībām;
 • par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu veidiem un to saņemšanas kārtību;
 • par iespējām saņemt valstī nodrošināto bezmaksas juridisko palīdzību;
 • kā saņemt valstī noteikto bezmaksas palīdzību no vardarbības cietušām personām un vardarbības veicējiem;
 • palīdzība noformējot uzturlīdzekļu piedziņai nepieciešamos dokumentus.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem:

 • Montesori terapija
 • smilšu spēles terapija
 • kanisterapija
 • fizioterapija
 • atbalsta grupa vecākiem
 • aprūpes pakalpojums
 • vasaras nometnes
 • psihoterapijas speciālista  konsultācijas
 • mākslas un mūzikas terapijas speciālista konsultācijas

Iegūt precizējošu informāciju, pieteikties konsultācijām un pakalpojumiem iespējams

Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienībā “Sociālā darba nodaļa”

Valmieras novada pašvaldībā, Valmierā, Lāčplēša ielā 2, 107.kabinetā,

zvanot pa tālruņiem 26176888, 27891673.

 

Iesakām arī apmeklēt Labklājības ministrijas tīmekļa vietnes sadaļu vecākiem, kur atrodama noderīga informācija vecākiem.

 

Informācija aktualizēta 10.01.2024.