Pakalpojumi / Sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem 2021.gadā

Sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem 2021.gadā

Valmieras novada pašvaldībā pieejamie sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem

Pašvaldības finansētie pakalpojumi:

 

Sociālā darbinieka konsultācijas:

 • bērnu aprūpes un audzināšanas jautājumos;
 • bērnu un pusaudžu uzvedības problēmu gadījumos;
 • par bērnu vecumam atbilstošu disciplinēšanu;
 • sadzīviska rakstura un cita veida problēmu risināšanai;
 • par iespējām sevi un savus ģimenes locekļus pasargāt no vardarbības;
 • kā saņemt rehabilitācijas pakalpojumu saistībā ar dažāda veida atkarībām;
 • par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu veidiem un to saņemšanas kārtību;
 • par iespējām saņemt valstī nodrošināto bezmaksas juridisko palīdzību;
 • kā saņemt valstī noteikto bezmaksas palīdzību no vardarbības cietušām personām un vardarbības veicējiem;
 • palīdzība noformējot uzturlīdzekļu piedziņai nepieciešamos dokumentus.

Atbalsta un izglītojošās grupas vecākiem:

 • bērnu emocionālā audzināšana (BEA)
 • PEP mammas individuālas konsultācijas

Bērnu dienas centrs

Pakalpojumi, kurus nodrošina pašvaldība un kuri pieejami pēc ģimenes sociālās situācijas izvērtēšanas:

 • psihologa konsultācijas
 • smilšu spēles terapija
 • psihoterapeita konsultācijas (individuāli, ģimenei)
 • klīniskā psihologa konsultācijas (diagnostika)
 • Montesori speciālista pakalpojumi (diagnostika un nodarbības)
 • atkarību speciālista konsultācijas

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – finansējums projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros:

 • Montesori terapija
 • mākslas terapija
 • mūzikas terapija
 • smilšu spēles terapija
 • kanisterapija
 • fizioterapija
 • atbalsta grupa vecākiem
 •  aprūpes pakalpojums
 • vasaras nometnes un citi

Iegūt precizējošu informāciju, pieteikties konsultācijām un pakalpojumiem iespējams Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienībā “Ģimenes atbalsta nodaļa” Valmieras novada pašvaldībā (Lāčplēša ielā 2, 107.kabinetā), zvanot pa tālruņiem 26176888, 27891673.

 

Iesakām arī apmeklēt Labklājības ministrijas mājaslapu http://www.lm.gov.lv, kur iespējams iepazīties ar aktuālo valsts sniegto informāciju dažādām sabiedrības grupām.

 

Informācija aktualizēta 05.10.2021.