Pakalpojumi / Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušai pilngadīgai personai

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušai pilngadīgai personai

Pakalpojumu no vardarbības (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem vai vardarbīgas kontroles) cietušām pilngadīgām personām mērķis ir:
– sniegt psihosociālu palīdzību;
– novērtēt apdraudējumu un plānot drošības pasākumus;
– motivēt personu sociālās funkcionēšanas spēju (ierobežotas personas spējas strādāt, aprūpēt sevi, iekļauties sabiedrībā) atjaunošanai vai uzlabošanai;
–  nostiprināt vai atjaunot personas sociālās funkcionēšanas spējas.

Pakalpojuma apraksts šeit.

 

Informācija aktualizēta 05.01.2024.