Pakalpojumi / Saskaņojums peldlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa pastāvīgai novietošanai Burtnieka ezera publiskajā atpūtas zonā

Saskaņojums peldlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa pastāvīgai novietošanai Burtnieka ezera publiskajā atpūtas zonā

Fiziska persona kuģošanas līdzekļu stāvvietā Burtnieku centra kanālā vai / un Matīšu kanālā var izvietot ne vairāk kā divus savā īpašumā reģistrētus kuģošanas līdzekļus vai peldlīdzekļus.
Atļauts bez saskaņojuma novietot kuģošanas līdzekli vai peldlīdzekli uz laiku līdz vienai diennaktij, atstājot tajā informāciju par laiku, kad kuģošanas līdzeklis vai peldlīdzeklis novietots un tā īpašnieka kontaktinformāciju.
Izvietojot kuģošanas līdzekļus vai peldlīdzekļus kuģošanas līdzekļu stāvvietā, tiem jābūt droši pietauvotiem pie stingri fiksēta stieņa vai pāļa.

Iesnieguma veidlapa un papildu informācija pakalpojuma aprakstā šeit.

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.