Pakalpojumi / Saskaņojums bezpilota gaisa kuģu (dronu) lidojumam publiska pasākuma laikā

Saskaņojums bezpilota gaisa kuģu (dronu) lidojumam publiska pasākuma laikā

Bezpilota gaisa kuģus jeb dronus izmanto arvien biežāk, tostarp arī publiskos pasākumos. Nereti pasākumu laikā konstatē vairākus lidojošus dronus. Lai izvairītos no negadījumiem un apziņotu par drošību atbildīgos dienestus, drona izmantošana pasākumu laikā pašvaldībās teritorijā jāsaskaņo ar pašvaldību.

Dronus drīkst pilotēt apmācītas personas, ievērojot Ministru kabineta 23.04.2024. noteikumus Nr.248 “Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi”.

Tīmekļvietnes https://www.caa.gov.lv/lv sadaļā “Informācija” atrodama informācija par bezpilota gaisa kuģiem, kā arī zem virsraksta “Ierobežojumi gaisa telpā” atrodama saite https://www.airspace.lv/drones ar kartē iezīmētām konkrētām vietām, kur drona lidojumiem obligāti jāsaņem objekta īpašnieka/ valdītāja atļauja

Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu bezpilota gaisa kuģu (dronu) lidojumam pasākuma laikā tuvāk par 50 metriem no tā norises vietas, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums ne vēlāk kā 15 dienas pirms pasākuma norises.

Pilns pakalpojuma apraksts šeit

Iesnieguma veidlapa šeit

 

Informācija aktualizēta 28.05.2024.