Pakalpojumi / Sabiedriskā transporta izmantošanas kompensācija izglītības iestāžu audzēkņiem

Sabiedriskā transporta izmantošanas kompensācija izglītības iestāžu audzēkņiem

Ārpus Valmieras pilsētas dzīvojošajiem audzēkņiem mācību gada laikā reģionālās nozīmes autobusu maršrutos nodrošināti bezmaksas braucieni uz Valmieras novada pašvaldības dibinātu izglītības iestādi un atpakaļ mājās, uzrādot audzēkņa apliecību.

Bez maksas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā var braukt novada teritorijā esošo vispārizglītojošo, profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, uzrādot apliecību. Par šiem audzēkņiem izglītības iestāde sniegs ziņas pārvadātājam, norādot iekāpšanas un izkāpšanas pieturas, braucienu skaitu dienā.

Ja audzēkņa apliecībā nav ziņu par iekāpšanas un izkāpšanas pieturu, audzēknis (ja sasniedzis 18 gadu vecumu) vai viņa likumiskais pārstāvis, lai saņemtu kompensāciju, līdz katra mēneša 10. datumam izglītības iestādē iesniedz iesniegumu, pievienojot braukšanas biļetes par pagājušo mēnesi.

Pakalpojuma apraksts šeit
Informācija aktualizēta 04.01,2024.