Pakalpojumi / Bezmaksas braucieni reģionālās nozīmes autobusu maršrutos ārpus Valmieras pilsētas dzīvojošajiem izglītības iestāžu audzēkņiem

Bezmaksas braucieni reģionālās nozīmes autobusu maršrutos ārpus Valmieras pilsētas dzīvojošajiem izglītības iestāžu audzēkņiem

No 2022. gada 1. septembra ārpus Valmieras pilsētas dzīvojošajiem skolēniem mācību gada laikā reģionālās nozīmes autobusu maršrutos ir nodrošināti bezmaksas braucieni uz Valmieras novada pašvaldības dibinātu izglītības iestādi un atpakaļ mājās, uzrādot jaunā dizaina skolēnu apliecību, ko skolēni saņems izglītības iestādē no 1. septembra.

Bez maksas reģionālās nozīmes maršrutu tīklā var braukt novada teritorijā esošo vispārizglītojošo, profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie, uzrādot apliecību. Par šiem skolēniem izglītības iestāde sniegs ziņas pārvadātājam, norādot iekāpšanas un izkāpšanas pieturas, arī braucienu skaitu dienā.

Ja skolēna apliecībā nav ziņu par iekāpšanas un izkāpšanas pieturu, skolēns (ja sasniedzis 18 gadu vecumu) vai viņa likumiskais pārstāvis, lai saņemtu kompensāciju, līdz katra mēneša 10. datumam izglītības iestādē iesniedz iesniegumu, pievienojot salasāmas braukšanas biļetes par pagājušo mēnesi.

Pakalpojuma apraksts šeit
Informācija aktualizēta 25.08.2022.