Pakalpojumi / Rūpnieciskās zvejas tiesību noma

Rūpnieciskās zvejas tiesību noma

Rūpnieciskās zvejas tiesības iekšējos ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, pildot deleģētās valsts (izpildvaras) funkcijas, iznomā vietējā pašvaldība.

Rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā fiziskajām un juridiskajām personām, nosakot zvejas rīku veidus un skaitu vai nozvejas apjomu un, ja nepieciešams, arī zvejas vietas, ievērojot attiecīgās pašvaldības teritorijas ūdeņiem iedalīto zvejas limitu.

Pakalpojuma apraksts šeit

Iesnieguma veidlapa šeit

 

Informācijas aktualizēta 28.05.2024.