Pakalpojumi / Reklāmas izvietošanas atļauja

Reklāmas izvietošanas atļauja

Tiesības izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, kā arī priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus Valmieras novadā ir visām fiziskām un juridiskām personām Ministru kabineta noteikumos Nr.732 un Valmieras novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos Nr. 84 noteiktajā kārtībā, saskaņā ar Valmieras novada Attīstības pārvaldes izsniegto reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju.

Personai, kura vēlas izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas objektu ar piesaisti zemei/bez tās vai tīkla reklāmu publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, tas jāsaskaņo ar pašvaldību, lai saņemtu kādu no attiecīgajām atļaujām:

– izkārtnes izvietošanas atļauju;

– reklāmas objekta vai informācijas objekta ar piesaistes zemei izvietošanas atļauju;

– reklāmas objekta vai informācijas objekta bez piesaistes zemei izvietošanas atļauju;

– citu reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļauju;

– sludinājumu izvietošanas atļauju.

Pašvaldība saskaņo arī izvietotās reklāmas un reklāmas objektu grafiskā dizaina nomaiņu.

Persona, kura vēlas izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmu, publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, iesniedz Valmieras novada pašvaldībā reklāmas vai reklāmas objekta projektu, kas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ja persona vēlas nomāt Pašvaldībai piederošo zemi, lai izvietotu reklāmu vai reklāmas objektu, slēdzams līgums ar Pašvaldību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Reklāmas un reklāmas objektu izvietošana publiska izklaides, svētku pasākuma norises vietā un laikā jāskaņo ar attiecīgā pasākuma organizētāju.

Nomas maksas jautājumus un saistības ar tās zemes, ēkas vai objekta, uz kura izvietotājs vēlas izvietot reklāmu un reklāmas objektu, īpašnieku vai lietotāju kārto reklāmas vai reklāmas objekta izvietotājs.

Atļaujas izsniegšana ir bezmaksas pakalpojums.

Kontaktpersona reklāmas izvietošanas atļaujas jautājumos:

Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļas mākslinieks Gints Sippo, tel. 64210681,

Pakalpojuma aprakstsšeit

Iesnieguma veidlapa šeit

 

Informācija aktualizēta 28.05.2024.