Pakalpojumi / Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei

Pašvaldības atbalstu piešķir, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, bērna un vismaz viena likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un tā īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmu.

Valmieras novada pašvaldības atbalsta apmērs 2023. gadā vienam bērnam mēnesī ir:

  • bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam – 291,17 eiro;
  • bērniem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei – 184,62 eiro.

Līdzfinansējuma apmērs ir aprēķināts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, par pamatu ņemot vidējās izmaksas Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs aizvadītajā gadā, un apstiprināts ar pašvaldības domes lēmumu 2023. gada 9. februārī.

Lai saņemtu atbalstu, bērna likumiskajam pārstāvim ir jāiesniedz pašvaldībā iesniegums, kuram ir jāpievieno līguma ar izglītības iestādi kopija. Pašvaldība atbalstu izmaksā privātajai izglītības iestādei, pamatojoties uz noslēgto trīspusējo līgumu starp pašvaldību, izglītības iestādi un bērna likumisko pārstāvi.

UZMANĪBU! Ja Jums ir izveidota e-adrese, varat pieteikt šo pakalpojumu, izmantojot e-formu. Atverot zemāk redzamo saiti uz pakalpojuma aprakstu, kontaktu sadaļā izvēlieties “E-pakalpojums iestādes mājas lapā” un, izdarot izvēli logā `Izvēlieties veidlapu`, aizpildiet to, elektroniski parakstiet un nosūtiet uz iestādes e-adresi.

Pakalpojuma apraksts šeit.

 

Informācija aktualizēta 22.02.2023.