Pakalpojumi / Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei

Pašvaldības atbalstu piešķir, ja bērns sasniedzis pusotra gada vecumu, bērna un vismaz viena likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī izglītības iestāde ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētas un akreditētas izglītības programmu.

Valmieras novada pašvaldības atbalsta apmērs 2024. gadā vienam bērnam mēnesī ir:

  • bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam – 368,01 EUR;
  • bērniem, kuri apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei – 226,50 EUR.

Līdzfinansējuma apmērs aprēķināts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, pamatojoties uz vidējām izmaksām Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs aizvadītajā gadā, un apstiprināts ar pašvaldības domes lēmumu 2024. gada 20. februārī.

Lai saņemtu atbalstu, bērna likumiskajam pārstāvim jāiesniedz pašvaldībā iesniegums. Pašvaldība atbalstu izmaksā izglītības iestādei, pamatojoties uz trīspusējo līgumu starp pašvaldību, izglītības iestādi un bērna likumisko pārstāvi.

UZMANĪBU! Ja Jums ir izveidota e-adrese, varat pieteikt šo pakalpojumu, izmantojot e-formu. Atverot zemāk redzamo saiti uz pakalpojuma aprakstu, kontaktu sadaļā izvēlieties “E-pakalpojums iestādes mājas lapā” un, izdarot izvēli logā `Izvēlieties veidlapu`, aizpildiet to, elektroniski parakstiet un nosūtiet uz iestādes e-adresi.

Pakalpojuma apraksts šeit.

 

Informācija aktualizēta 23.02.2024.