Pakalpojumi / Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei

Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmums Nr.31 “Par Valmieras novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu privātām izglītības iestādēm 2022.gadā” nosaka šādu pašvaldības atbalsta apmēru privātām pirmsskolas izglītības iestādēm:

1) bērnam no pusotra gada līdz četru gadu vecumam 260,06 euro;

2) bērnam, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei 170,38 euro.

 

Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts, ņemot vērā šādus nosacījumus:

1) izglītojamais ir sasniedzis pusotra gada vecumu;

2) izglītojamā un vismaz viena izglītojamā likumīgā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

3) izglītojamais apgūst licencētu pirmsskolas izglītības programmu Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētā privātā izglītības iestādē (turpmāk – privātā izglītības iestāde), kura spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izglītojamo ir reģistrējusi Valsts izglītības informācijas sistēmā.

UZMANĪBU! Ja Jums ir izveidota e-adrese, varat pieteikt šo pakalpojumu, izmantojot e-formu. Atverot zemāk redzamo saiti uz pakalpojuma aprakstu, kontaktu sadaļā izvēlieties “E-pakalpojums iestādes mājas lapā” un, izdarot izvēli logā `Izvēlieties veidlapu`, aizpildiet to, elektroniski parakstiet un nosūtiet uz iestādes e-adresi.

Pakalpojuma apraksts šeit.

 

Informācija aktualizēta 24.08.2022.