Pakalpojumi / Piekrišana paternitātes atzīšanai

Piekrišana paternitātes atzīšanai

Piekrišana paternitātes atzīšanai, ja bērna māte ir mirusi vai nav zināma viņas atrašanās vieta.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 24.01.2022.