Pakalpojumi / Piekrišana paternitātes atzīšanai

Piekrišana paternitātes atzīšanai

Piekrišana paternitātes atzīšanai, ja bērna māte ir mirusi vai nav zināma viņas atrašanās vieta.

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.