Pakalpojumi / Pašvaldības piekrišana lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

Pašvaldības piekrišana lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisija izskata iesniegumus par darījumiem ar lauksaimniecības zemi un pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.