Pakalpojumi / Pašvaldības nedzīvojamo telpu (ēku) nomas tiesību piešķiršana

Pašvaldības nedzīvojamo telpu (ēku) nomas tiesību piešķiršana

Persona, kas vēlas iegūt nomas tiesības uz Valmieras novada pašvaldībai piederošām neapdzīvojamām telpām (ēkām) vai pagarināt nomas līguma termiņu, iesniedz Valmieras novada pašvaldībā iesniegumu.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesības tiek noteiktas izsolē saskaņā ar izsoles noteikumos ietverto izsoles kārtību un procedūru, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumus.

Informācija par nomai piedāvātajām nedzīvojamām telpām tiek publicēta internetā Valmieras novada pašvaldības mājas lapā www.valmierasnovads.lv, sadaļā Pašvaldība → Informācija → Iznomā zemi un telpas.

 

Pakalpojuma apraksts šeit.

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.