Pakalpojumi / Pašvaldības līdzfinansējums privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam

Pašvaldības līdzfinansējums privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam

Viens no atbalsta veidiem, ko novada pašvaldība sniedz ģimenēm, kuru bērni gaida rindā uz vietu pašvaldības bērnudārzā, ir ikmēneša finansējums atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam – sertificētai auklei, kas reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, ja izpildās šādi nosacījumi:

  • bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu;
  • bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Valmieras novadā;
  • bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis līgumu ar aukli atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām;
  • izvēlētais bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs nav bērna likumiskais pārstāvis;
  • bērns reģistrēts uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet vietu pašvaldība nevar nodrošināt.

Atbalstu piešķir par pilna laika (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā novadā, taču nav paredzēts ēdināšanas izdevumiem.

Atbalsta apmērs 2023. gadā par vienu bērnu mēnesī ir 244,15 eiro.

Atbalsta apmērs aprēķināts saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 26 “Par kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz izmaksas bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam” 4. punktu.

Tiesības pieprasīt pašvaldības atbalstu ir bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kurš atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” nosacījumiem.

 

Pakalpojuma apraksts šeit.

 

Informācija aktualizēta 28.02.2023.