Pakalpojumi / Pašvaldības līdzfinansējums privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam

Pašvaldības līdzfinansējums privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam

Līdzfinansējums ir paredzēts bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (turpmāk – aukle), kurš ir reģistrēts Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā, par pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, ja izpildās visi šie nosacījumi:

1) bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu;

2) bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā;

3) bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis līgumu ar aukli atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām;

4) izvēlētais bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs nav bērna likumiskais pārstāvis;

5) bērnam pašvaldības noteiktajā kārtībā ir reģistrēts pieteikums pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības izglītības iestādē.  

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2022. gadā vienam bērnam ir 209,31 eiro mēnesī.

Atbalsts tiek piešķirts par pilna laika (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā Valmieras novadā, taču tas nav paredzēts ēdināšanas izdevumu segšanai.

Infografika

Pakalpojuma apraksts šeit.

 

Informācija aktualizēta 14.02.2022.