Pakalpojumi / Pašvaldības atbalsts māju ceļu (piebraucamā ceļa) uzturēšanā ziemas sezonā

Pašvaldības atbalsts māju ceļu (piebraucamā ceļa) uzturēšanā ziemas sezonā

Saskaņā ar 13.12.2021. Valmieras novada pašvaldības lēmumu Nr.565 “Par pašvaldības atbalstu māju ceļu (piebraucamā ceļa) uzturēšanu ziemas sezonā” pašvaldība nodrošina atbalstu māju ceļu (piebraucamā ceļa) uzturēšanā ziemas sezonā šādām personu kategorijām:

  • personai ar invaliditāti;
  • vienatnē dzīvojošam vai vientuļam trūcīgam vai maznodrošinātam vecuma pensionāram;
  • aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējam.

Minētajām personām pieprasījumu atbalsta saņemšanai jāpiesaka tajā pašvaldības apvienības pārvaldē, kuras teritorijā attiecīgais mājas ceļš (piebraucamais ceļš) atrodas. Novada Sociālo lietu pārvalde sadarbībā ar pašvaldības apvienību pārvaldēm veiks izvērtējumu un pieņems lēmumu par atbalsta saņemšanu.

Ar šī lēmuma izpildi saistītie izdevumi tiks apmaksāti no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

Informācija aktualizēta 16.12.2021.