Pakalpojumi / Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām

Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām

Parakstu vākšana ir viena no iespējām, kā vēlētāji Latvijā var piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Parakstu vākšana tiek rīkota trijos gadījumos – likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta ierosināšanai, tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu, kā arī tautas nobalsošanas ierosināšanai par Saeimas atsaukšanu. Parakstu vākšanu organizē iniciatīvas grupas – biedrības. Parakstu vākšanas tiesības vēlētāji var izmantot 12 mēnešu laikā no dienas, kad Centrālā vēlēšanu komisija iniciatīvu reģistrējusi.

Parakstīties par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētajām iniciatīvām iespējams:

  • Portālā www.latvija.lv, skatīt e-pakalpojumu “Parakstīšanās par vēlētāju iniciatīvām”.
  • Klātienē paraksta apliecināšanas pakalpojumu var saņemt kādā no šajā sarakstā minētajām vietām.
  • Parakstu vākšanas instrukcija „Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai” paredz, ka pēc vēlētāja lūguma, ja tam ir sevišķi svarīgs iemesls (slimība, invaliditāte vai cits), parakstu apliecinātājs var vienoties par paraksta apliecināšanu vēlētāja atrašanās vietā.

SVARĪGI! Apliecināt parakstu klātienē pašvaldībā var, ja vēlētāja deklarētā dzīvesvieta ir Valmieras novada pašvaldībā. Attiecībā uz pārējām parakstīšanās vietām (pie notāra, vai www.latvija.lv) nav noteikta piesaiste deklarētajai dzīvesvietai.

Iniciatīvas, par kurām notiek parakstu vākšana vai kuras iesniegtas reģistrēšanai, pieejamas Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē sadaļā “Reģistrētās iniciatīvas”.

Parakstu vākšanas pakalpojums www.latvija.lv un pašvaldībā ir bez maksas.

SVARĪGI! Apliecinātās parakstu lapas nododamas attiecīgajai iniciatīvas grupai un to veic pati persona, kuras paraksts tiek apliecināts.

 

Informācija aktualizēta 04.12.2023.