Pakalpojumi / Par mājdzīvnieku apglabāšanu

Par mājdzīvnieku apglabāšanu

Valmieras novadā nav izveidota reģistrēta dzīvnieku apbedīšanas vieta. Pilsētas nomales teritorijās, kas pēc to atrašanās vietas būtu piemērotas dzīvnieku kapsētas izvietošanai, nereti ir sarežģīti grunts apstākļi un augsts gruntsūdens līmenis. Šādas kapsētas izveidei būtu nepieciešama teritorijas ģeoloģiskā izpēte, iespējams, augsnes nosusināšana, izbūvējot meliorāciju, kā arī nepieciešamās infrastruktūras izbūve. Tādējādi jaunas kapsētas izbūve būtu sarežģīts un finansiāli ietilpīgs projekts.

Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumi Nr.275 “Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam”, ir noteikti nosacījumi nobeigušos lolojumdzīvnieku aprakšanai. Sava mājdzīvnieka mirstīgās atliekas ir atļauts aprakt reģistrētās dzīvnieku kapsētās vai arī uz vietas teritorijā, kurā tie atradušies (dzīvojuši), ja dzīvnieka īpašnieks ir aprakšanas vietas zemes īpašnieks. Mājdzīvnieka mirstīgās atliekas ir aprokamas tā, lai novērstu risku cilvēku un dzīvnieku veselībai un apkārtējai videi. Latvijā šobrīd ir četras reģistrētas dzīvnieku kapsētas. Valmieras novada iedzīvotājiem dzīvnieku apglabāšana iespējama ir kapsētā “Citi medību lauki”, kas atrodas Babītes novadā (www.dzivniekukapi.lv). Plašāk par uzņēmumiem, kas nodrošina pakalpojumus www.ej.uz/pvd-dzivnieki.

Ja mājdzīvnieks tiek apglabāts ārpus kapsētas, saimniekam jāievēro vēl vairāki nosacījumi:

  • aprakšanas vieta ir norobežota un nav publiski pieejama, tā nedrīkst būt lauksaimniecībā izmantojama zeme, kā arī daudzdzīvokļu ēkām piegulošā teritorija;
  • līķis aprokams tādā veidā, lai tam nevarētu piekļūt gaļēdāji vai visēdāji dzīvnieki;
  • aprakšanas vieta nedrīkst būt pie upēm, strautiem, ezeriem un citiem virszemes ūdensobjektiem, applūstošās vietās vai teritorijās, kā arī nedrīkst atrasties virszemes ūdensobjektu un pazemes ūdeņu ieguves vietu aizsargjoslās;
  • apraktais līķis nedrīkst radīt smaku, kā arī ūdens, gaisa vai augsnes piesārņojuma apdraudējumu;
  • līķis jāaprok bedrē, uzberot vismaz vienu metru biezu zemes kārtu;
  • aprakšanas vietā aizliegts uzlikt pieminekli.

Ja mājdzīvnieka īpašnieks vai turētājs kādu iemeslu dēļ nevēlas savu mīluli apglabāt pats vai reģistrētās dzīvnieku kapsētās, tad:

  • to var nodot lolojumdzīvnieka līķu savākšanas, transportēšanas un likvidēšanas uzņēmumiem;
  • nodot kremēšanai dzīvnieku krematorijā;
  • nodot dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu sadedzināšanas uzņēmumā;
  • aizgādāt līdz tuvējai veterinārajai klīnikai vai praktizējošam veterinārārstam, kuriem ir noslēgts līgums par lolojumdzīvnieku līķu savākšanu un nodošanu tālākai apglabāšanai vai kremācijai.

Informācija aktualizēta 15.03.2024.