Pakalpojumi / Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā

Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā

Licencētā makšķerēšana Valmieras novada administratīvajā teritorijā esošajā Gaujas upes posmā tiek organizēta saskaņā ar biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” izstrādāto un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņoto “Nolikums par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”.

Licencētā makšķerēšana paredzēta Gaujas upē, sākot no dzelzceļa tilta pār Gauju Carnikavā, Ādažu novadā (GPS 57.133674, 24.283479 – kreisais krasts; GPS 57.134687, 24.283582 – labais krasts) augšup pret straumi līdz autoceļa P18 tiltam pār Gauju Valmieras novadā (GPS 57.514234, 25.386409 – kreisais krasts; GPS 57.514570, 25.385530 – labais krasts). Šis upes posms atrodas Ādažu, Saulkrastu, Siguldas, Cēsu un Valmieras novadu teritorijās.

Licencētā makšķerēšana, izmantojot spiningošanu vai mušiņmakšķerēšanu ar mākslīgo ēsmu attiecināma uz taimiņa ieguvi no 1. janvāra līdz 30. aprīlim diennakts gaišajā laikā no saullēkta līdz saulrietam licencē norādītajā datumā un darbības zonā.

 

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.