Pakalpojumi / Par daudzdzīvokļu īres namiem Valmierā

Par daudzdzīvokļu īres namiem Valmierā

  • Informācija par īrei pieejamajiem dzīvokļiem, telpu plānojumu, pieteikšanos īres tiesību izsolēm, to noteikumiem, īres līguma paraugs ir pieejami SIA “Valmieras Namsaimnieks” mājaslapas www.v-nami.lv sadaļā “Īres nami”.
  • Dzīvokļu apskatei nepieciešams iepriekš pieteikties un saskaņot apskates laiku, zvanot pa tālruni 64207300 vai rakstot e-pastu namsaimnieks@v-nami.lv.
  • Reģistrācijas maksa izsolei – 20 EUR, katras izsoles sākumcena ir 50 EUR, bet izsoles solis – 50 EUR. Ja dzīvokļa īres tiesību izsolē būs pieteicies tikai viens pretendents, izsole tiks uzskatīta par notikušu, ja papildus samaksātajai reģistrācijas un izsoles sākumcenai būs izsolīts viens izsoles solis. Pretendentam iegūstot dzīvokļa īres tiesības, izsoles reģistrācijas maksa, sākumcena un vismaz viens nosolītais izsoles solis būs vienreizējs maksājums, kas netiks atgriezts, kā arī netiks ieskaitīts kā daļa no turpmākajiem īres maksājumiem.
  • Saskaņā ar 27.01.2022. pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.35 “Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un nosaka īres maksu” pašvaldība tai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kurai noteikts kvalificētam speciālistam (turpmāk – speciālists) izīrējamās dzīvojamās telpas statuss, ir tiesīga izīrēt speciālistam pašvaldības attīstības programmā ietvertās attīstāmajās nozarēs.

  • Daudzdzīvokļu īres namos kopā ir 150 dzīvokļi. 15 no tiem ir vienistabas dzīvokļi 25–30 m2 platībā, 90 – divistabu dzīvokļi 34–41 m2 platībā un 45 – trīsistabu dzīvokļi 50–54 m2 platībā. Divi vienistabas dzīvokļi (Mālu ielā 1 – 3, Ķieģeļu ielā 8 – 63) ir īpaši pielāgoti cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Īres maksa par kvadrātmetru būs 5,20 EUR mēnesī (īres maksā ir iekļauti arī mājas apsaimniekošanas izdevumi). Īrniekam papildus būs jāmaksā maksa par komunālajiem pakalpojumiem, atbilstoši skaitītāju rādījumiem.
  • Dzīvokļa īres tiesības varēs iegūt jebkura fiziska persona neatkarīgi no pašreizējās dzīvesvietas, taču īres līgums paredzēs visām dzīvoklī dzīvojošajām personām nepieciešamību deklarēt dzīvokļa adresi kā savu dzīvesvietu. Dzīvokļa īres tiesības tiks piešķirtas uz trim gadiem, un īres līgums aizliegs dzīvokli nodot apakšīrniekiem, kā arī viena persona varēs īrēt tikai vienu dzīvokli.

Īrei pieejamie dzīvokļi –  Skatīt šeit

Dokumenti:

Video

Vienistabas dzīvokļa iekšskats

Divistabu dzīvokļa iekšskats

Trīsistabu dzīvokļa iekšskats

Personām ar funkcionāliem traucējumiem pielāgoti dzīvokļi daudzdzīvokļu īres namos

Informācija aktualizēta 24.10.2022.