Pakalpojumi / Par daudzdzīvokļu īres namiem Valmierā

Par daudzdzīvokļu īres namiem Valmierā


  • Daudzdzīvokļu īres namos kopā ir 150 dzīvokļi. 15 no tiem ir vienistabas dzīvokļi 25–30 m2 platībā, 90 – divistabu dzīvokļi 34–41 m2 platībā un 45 – trīsistabu dzīvokļi 50–54 m2 platībā. Divi vienistabas dzīvokļi (Mālu ielā 1 – 3, Ķieģeļu ielā 8 – 63) ir īpaši pielāgoti cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Īres maksa par kvadrātmetru būs 5,20 EUR mēnesī (īres maksā ir iekļauti arī mājas apsaimniekošanas izdevumi). Īrniekam papildus būs jāmaksā maksa par komunālajiem pakalpojumiem, atbilstoši skaitītāju rādījumiem.
  • Dzīvokļa īres tiesības varēs iegūt jebkura fiziska persona neatkarīgi no pašreizējās dzīvesvietas, taču īres līgums paredzēs visām dzīvoklī dzīvojošajām personām nepieciešamību deklarēt dzīvokļa adresi kā savu dzīvesvietu. Dzīvokļa īres tiesības tiks piešķirtas uz trim gadiem, un īres līgums aizliegs dzīvokli nodot apakšīrniekiem, kā arī viena persona varēs īrēt tikai vienu dzīvokli.

Īrei pieejamie dzīvokļi –  Skatīt šeit

Dokumenti:

Video

Vienistabas dzīvokļa iekšskats

Divistabu dzīvokļa iekšskats

Trīsistabu dzīvokļa iekšskats

Personām ar funkcionāliem traucējumiem pielāgoti dzīvokļi daudzdzīvokļu īres namos

Informācija aktualizēta 24.10.2022.