Pakalpojumi / Pansionāta “Valmiera” pakalpojumu cenrādis

Pansionāta “Valmiera” pakalpojumu cenrādis

Pansionāta “Valmiera” cenrādis ir noteikts saskaņā ar 2024. gada 31. janvāra Valmieras novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 13 “Par cenrāža apstiprināšanu pansionātā “Valmiera””.

PANSIONĀTA PAKALPOJUMU CENRĀDIS

 

Informācija aktualizēta 06.02.2024.