Pakalpojumi / Pabalsts veselības aprūpei

Pabalsts veselības aprūpei

Pabalsts veselības aprūpei tiek piešķirts pēc radušos izdevumu apmaksas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa laikā par:

1) veiktajām pacienta iemaksām un pacienta līdzmaksājumiem valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem;

2) veiktajiem maksas veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus neapmaksā no valsts budžeta;

3) optisko briļļu iegādi;

4) valsts kompensējamo medicīnisko ierīču (izņemot zāles un uztura bagātinātājus) iegādi.

Pabalsta apmērs ir 50% no minētajiem izdevumiem, bet nepārsniedzot 300 EUR kalendāra gadā.

UZMANĪBU!
Pabalstu veselības aprūpei var pieprasīt tā kalendāra gada laikā, kad radušies izdevumi, bet ne vēlāk kā līdz nākamā gada 15. janvārim.

Uzziņas sociālo pabalstu jautājumos Valmierā un tās tuvākajā apkārtnē dzīvojošiem Valmieras novada iedzīvotājiem – 64207153 vai 64210690; tālākās novada apdzīvotās vietās dzīvojošām personām (lai vienotos par pieņemšanas vietu un laiku) – 64210688 vai 64268110.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 04.10.2021.