Pakalpojumi / Pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai

Pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai

Tiesības saņemt pabalstu izdevumu segšanai ir personai, kuras mājsaimniecībai Sociālo lietu pārvalde piešķīrusi trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu.

Pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai piešķir personai, kurai statusa laikā radušies izdevumi par:

  • ārstniecības pakalpojumu;
  • optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu, briļļu lēcu vai kontaktlēcu) iegādi;
  • valsts kompensējamo medicīnisko ierīču iegādi.
UZMANĪBU!
Pabalstu medicīnisko izdevumu apmaksai var pieprasīt kalendāra gadā, kad radušies izdevumi, bet ne vēlāk kā līdz nākamā gada 15. janvārim.

Pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai personai tiek piešķirts 50 procentu apmērā no faktiskajiem izdevumiem, nepārsniedzot 300 euro kalendāra gadā.

Uzziņas sociālo pabalstu jautājumos Valmierā un tās tuvākajā apkārtnē dzīvojošiem Valmieras novada iedzīvotājiem – 64207153; sociālo darbinieku kontakti novada pilsētās un pagastos šeit.

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit

Iesnieguma veidlapa šeit

 

Informācija aktualizēta 28.05.2024.