Pakalpojumi / Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai

Lai saņemtu GMI pabalstu, nav obligāts trūcīgas mājsaimniecības statuss, jo pabalstu piešķir, pamatojoties uz mājsaimniecības materiālā stāvokļa izvērtējumu.

GMI līmenis mājsaimniecības pirmajai vai vienīgajai personai no 2024. gada 1. janvāra ir 137 EUR, bet katrai nākamai personai 96 EUR.

Uzziņas sociālo pabalstu jautājumos Valmierā un tās tuvākajā apkārtnē dzīvojošiem Valmieras novada iedzīvotājiem – 64207153 vai 64210691; tālākās novada apdzīvotās vietās dzīvojošām personām (lai vienotos par pieņemšanas vietu un laiku) – 64210688 vai skatīt Sociālo lietu pārvaldes Sociālās palīdzības nodaļas kontaktus.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 08.02.2024.