Pakalpojumi / Pabalsts daudzbērnu ģimenei mācību piederumu iegādei

Pabalsts daudzbērnu ģimenei mācību piederumu iegādei

Valmieras novada daudzbērnu ģimenēm pieejams pabalsts mācību piederumu iegādei 40 EUR par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš apgūst pamatizglītību no 1. līdz 9. klasei.

Daudzbērnu ģimenes statusu pabalsts saņemšanai apliecina ar Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” vai “Goda ģimene”, ja vismaz vienam vecākam un vismaz trīs bērniem deklarētā dzīvesvieta ir novada administratīvā teritorija.

Atbalstu ģimene var saņemt vienu reizi kalendārajā gadā. Pabalstu mācību piederumu iegādei piešķir un izmaksā novada Sociālo lietu pārvalde (SLP), pamatojoties uz iesniegumu un SLP lēmumu.

Aicinām iesniegumus iesniegt elektroniski:

  • portālā Latvija.lv e-adreses lietotājs var aizpildīt pieteikuma e-formu, kas pieejama, kā ziņojuma adresātu izvēloties “Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde” un izvēloties un aizpildot attiecīgo e-formu lodziņā “Izvēlies veidlapu” (saite uz e-adreses sadaļu portālā) vai
  • nosūtot uz e-pastu slp@valmierasnovads.lv elektroniski parakstītu veidlapu.

Topošo pirmklasnieku vecāki atbalstam aicināti pieteikties no 1. septembra, bērnam uzsākot mācības 1. klasē.

Pakalpojuma apraksts šeit.

Informācija aktualizēta 28.08.2023.

Atbalsts Valmieras novada daudzbērnu ģimenēm mācību piederumu iegādei