Pakalpojumi / Nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršana vai maiņa

Nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršana vai maiņa

Pašvaldība pieņem lēmumus par īpašumu nosaukuma maiņu vai par nosaukuma piešķiršanu ēku (būvju) īpašumam.

Pakalpojuma apraksts šeit.

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.