Pakalpojumi / Nekustamā īpašuma (zemes) lietošanas mērķa maiņa

Nekustamā īpašuma (zemes) lietošanas mērķa maiņa

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana vai maiņa visām zemes vienībām un zemes vienības daļām vai plānotājām zemes vienībām un zemes vienības daļām:

  • lēmuma pieņemšana par zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās zemes platības noteikšanu vai maiņu;
  • lēmuma pieņemšana par plānotās zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un lietošanas mērķim piekrītošās zemes platības noteikšanu vai maiņu;
  • atteikums noteikt/mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit

Iesnieguma veidlapa šeit

 

Informācija aktualizēta 28.05.2024.