Pakalpojumi / Materiāls atbalsts Valmieras novada iedzīvotājiem, kuri izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus

Materiāls atbalsts Valmieras novada iedzīvotājiem, kuri izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7.¹ panta https://likumi.lv/ta/id/330546#p7_1 (1) daļa nosaka, ka fiziskā persona, kura sev piederošā mājoklī bez maksas izmitina vienu vai vairākus Ukrainas civiliedzīvotājus (turpmāk — izmitinātājs), ir tiesīga saņemt atlīdzību ar izmitināšanu saistītu papildu izmaksu kompensēšanai. Izmitinātājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību 100 euro mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 euro mēnesī par katru nākamo izmitināto personu, bet ne vairāk kā 300 euro mēnesī par vienā mājoklī izmitinātām personām un ne ilgāk kā 90 dienas. Atlīdzību izmitinātājs var saņemt neatkarīgi no tā, vai viņš pats uzturas šajā mājoklī.

Materiālo atbalstu piešķir pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas, ko iesniedz personīgi Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centra Klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, tuvākajā apvienību pārvaldes valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, vai  elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz

Saziņai jautājumu gadījumā – Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kaijai Muceniecei, tel. 64232105, , vai Sociālās palīdzības nodaļas speciāliste sociālās palīdzības jomā Kristīne Tīlika, tel. 64210691, .

Iesnieguma veidlapa

 

Informācija aktualizēta 25.05.2022.