Pakalpojumi / Līdzfinansējuma piešķiršana sakrālā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai Valmieras novadā

Līdzfinansējuma piešķiršana sakrālā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai Valmieras novadā

Saskaņā ar 26.05.2022. noteikumiem “Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai” Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) var piešķirt līdzfinansējumu valsts, reģiona vai vietējās nozīmes aizsargājamu kultūras pieminekļu statusā esošu dievnamu, kapelu, lūgšanu namu, kapliču, reliģisko rituālu priekšmetu un tradicionālo konfesiju dievnamu (turpmāk – sakrālais mantojums) saglabāšanai un uzturēšanai Valmieras novadā.

Līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties reliģiska organizācija, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas Valmieras novada teritorijā esošs valsts, reģiona vai vietējās nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis vai tradicionālo konfesiju dievnams.

Uz pašvaldības finansiālu atbalstu no budžeta līdzekļiem var pretendēt:

  • sakrālais mantojums, kam ir pilsētvidei vai novadam raksturīga arhitektoniska vai vēsturiska vērtība;
  • sakrālais mantojums kā tūrisma objekts (t.sk. iekļauts tūrisma maršrutos), pieejams tūristiem un apmeklētājiem;
  • sakrālais mantojums, kas ir pieejams sabiedriskās dzīves un kultūras notikumu organizēšanai;
  • sakrālā mantojuma īpašniekam/valdītājam, kam ir sadarbība ar pašvaldību;
  • sakrālā mantojuma īpašniekam/valdītājam, kam ir nokārtotas visas saistības ar pašvaldību.

Finansiālu atbalstu var saņemt sakrālā mantojuma izpētei būvprojektu izstrādei, konservācijai, restaurācijai, atjaunošanai vai pārbūvei, remontu darbu veikšanai, labiekārtošanai un uzturēšanai.

Sakrālā mantojuma saglabāšanai viena pieteikuma līdzfinansējuma apmērs nav lielāks par 15 000 EUR gadā.

Reliģiska organizācija pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai sakrālā mantojuma saglabāšanai
iesniedz līdz kalendārā gada 23. februārim.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Valmieras novada Kultūras pārvaldes Kultūras projektu vadītāju Madaru Lopenovu, zvanot pa tālruni 28224343 vai rakstot e-pastā .

NOLIKUMS

PIETEIKUMS

TĀME

Pakalpojuma apraksts šeit

Informācija aktualizēta 05.02.2024.